พาเลตไม้ (Wooden Pallets)

พาเลตไม้

ไม้ เป็นวัสดุแรกที่นำมาใช้ทำพาเลต เพราะไม้เป็นวัสดุที่หาง่าย แข็งแรงราคาไม่แพง ใช้เวลาในการผลิตพาเลตรวดเร็ว และสามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่พาเลตไม้ จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราและ แมลง ที่อาศัยอยู่ในไม้รวมทั้งปัญหา เรื่องเสี้ยนไม้ที่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อสินค้า พาเลตไม้ที่จะส่งออกต่างประเทศจะต้องผ่านมาตรฐาน ISPM15 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยการ กำจัดเชื้อราและแมลงที่อาศัยอยู่ในไม้ถึงจะสามารถส่งออกได้และ ในบางประเทศ พาเลต ที่ทำจากไม้ จะต้องระบุถึงแหล่งที่มา ของไม้ที่ใช้ทำพาเลตด้วยถึงจะสามารถนำเข้าประเทศ นั้นๆได้

ข้อดีพาเลตไม้

- เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว
- ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2 ตัน
- สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย

ข้อเสียพาเลตไม้

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน
- ปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ แมลง ปลวก มอด เสี้ยนไม้ ความชื้น
- อาจแตกหรือหักได้เมื่อบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักเกินไป
- ไม้อาจเกิดการบิด โก่ง หรือโค้งงอ

kornrada.4-way-stringers_wood-pallet_2 b.234.156.16777215.0.stories.kornrada.2-ways_4-stringers.kornrada_wooden-pallet_4-stringers_009 b.234.156.16777215.0.stories.kornrada.block.block_wood-pallets_010

Pages

Leave a Reply

Scroll to Top