ตารางการหดตัวของไม้ชนิดต่างๆ Wood Shrinkage Table

ตารางการหดตัวของไม้ชนิดต่างๆ Wood Shrinkage Table

The following table presents average shrinkage values, from green to ovendry, for a number of commercially important woods. The?values are expressed as a percentage of the green dimension for radial, tangential, and tangential to radial (T/R) shrinkage.

Source: U.S. Forest Products Laboratory

ตารางข้างล่างแสดงการหดตัวเฉลี่ยของไม้ชนิดต่างๆจากไม้สดจนถึงไม้ที่อบแห้ง โดยตัวเลขที่แสดงจะระบุเป็นเปอร์เซนต์ของการหดตัวตามรัศมี (Radial) ตามเส้นสัมผัส(Tangential) และในช่องสุดท้ายจะเป็นอัตราส่วนของการหดตัวทั้ง2แนว


Wood Species

% Radial Shrinkage

% Tangential Shrinkage

Tangential/ Radial


U. S. Hardwoods
Alder, Red

4.4

7.3

1.7

Ash, Black

5.0

7.8

1.6

Ash, Blue

3.9

6.5

1.7

Ash, Green

4.6

7.1

1.5

Ash, Oregon

4.1

8.1

2.0

Ash, White

4.9

7.8

1.6

Aspen, Bigtooth

3.3

7.9

2.4

Aspen, Quaking

3.5

6.7

1.9

Basswood

6.6

9.3

1.4

Beech, American

5.5

11.9

2.2

Birch, Alaska Paper

6.5

9.9

1.5

Birch, Paper

6.3

8.6

1.4

Birch, River

4.7

9.2

2.0

Birch, Sweet

6.5

9.0

1.4

Birch, Yellow

7.3

9.5

1.3

Buckeye, Yellow

3.6

8.1

2.3

Butternut

3.4

6.4

1.9

California-laurel

3.0

9.0

3.0

Catalpa, Northern

2.0

5.0

2.5

Cherry, Black

3.7

7.1

1.9

Chestnut, American

3.4

6.7

2.0

Cottonwood, Balsam Poplar

3.0

7.1

2.4

Cottonwood, Black

3.6

8.6

2.4

Cottonwood, Eastern

3.9

9.2

2.4

Dogwood, Flowering

7.0

12.0

1.7

Elm, American

4.2

9.5

2.3

Elm, Cedar

4.7

10.2

2.2

Elm, Rock

4.8

8.1

1.7

Elm, Slippery

4.9

8.9

1.8

Elm, Winged

5.3

11.6

2.2

Hackberry

4.8

8.9

1.9

Hickory, Pecan

4.9

8.9

1.8

Hickory, Mockernut

7.7

11.0

1.4

Hickory, Pignut

7.2

11.5

1.6

Hickory, Shagbark

7.0

10.5

1.5

Hickory, Shellbark

7.6

12.6

1.7

Holly, American

4.8

9.9

2.1

Honeylocust

4.2

6.6

1.6

Hophornbeam

9.0

10.0

1.1

Horse Chestnut

2.0

3.0

1.5

Locust, Black

4.6

7.2

1.6

Madrone, Pacific

5.6

12.4

2.2

Magnolia, Cucumbertree

5.2

8.8

1.7

Magnolia, Southern

5.4

6.6

1.2

Sweetbay

4.7

8.3

1.8

Maple, Bigleaf

3.7

7.1

1.9

Maple, Black

4.8

9.3

1.9

Maple, Red

4.0

8.2

2.1

Maple, Silver

3.0

7.2

2.4

Maple, Striped

3.2

8.6

2.7

Maple, Sugar

4.8

9.9

2.1

Mesquite

2.2

2.6

1.1

Oak, Black

4.4

11.1

2.5

Oak, Laurel

4.0

9.9

2.5

Oak, Northern Red

4.0

8.6

2.2

Oak, Pin

4.3

9.5

2.2

Oak, Scarlet

4.4

10.8

2.5

Oak, Southern Red

4.7

11.3

2.4

Oak, Water

4.4

9.8

2.2

Oak, Willow

5.0

9.6

1.9

Oak, Bur

4.4

8.8

2.0

Oak, Chestnut

5.3

10.8

2.0

Oak, Live

6.6

9.5

1.4

Oak, Overcup

5.3

12.7

2.4

Oak, Post

5.4

9.8

1.8

Oak, Swamp Chestnut

5.2

10.8

2.1

Oak, White

5.6

10.5

1.9

Persimmon,Common

7.9

11.2

1.4

Sassafras

4.0

6.2

1.6

Sweetgum

5.3

10.2

1.9

Sycamore, American

5.0

8.4

1.7

Tanoak

4.9

11.7

2.4

Tupelo, Black

5.1

8.7

1.7

Tupelo, Water

4.2

7.6

1.8

Walnut, Black

5.5

7.8

1.4

Willow, Black

3.3

8.7

2.6

Yellow-poplar

4.6

8.2

1.8

 

 

 

 

U. S. Softwoods
Baldcypress

3.8

6.2

1.6

Cedar, Alaska-

2.8

6.0

2.1

Cedar, Atlantic White

2.9

5.4

1.9

Cedar, Eastern Redcedar

3.1

4.7

1.5

Cedar, Incense

3.3

5.2

1.6

Cedar, Northern White

2.2

4.9

2.2

Cedar, Port-Orford

4.6

6.9

1.5

Cedar, Western Redcedar

2.4

5.0

2.1

Douglas-fir, Coast

4.8

7.6

1.6

Douglas-fir, Interior North

3.8

6.9

1.8

Douglas-fir, Interior West

4.8

7.5

1.6

Fir, Balsam

2.9

6.9

2.4

Fir, California Red

4.5

7.9

1.8

Fir, Grand

3.4

7.5

2.2

Fir, Noble

4.3

8.3

1.9

Fir, Pacific Silver

4.4

9.2

2.1

Fir, Subalpine

2.6

7.4

2.8

Fir, White

3.3

7.0

2.1

Hemlock, Eastern

3.0

6.8

2.3

Hemlock,Mountain

4.4

7.1

1.6

Hemlock,Western

4.2

7.8

1.9

Larch, Western

4.5

9.1

2.0

Pine, Eastern White

2.1

6.1

2.9

Pine, Jack

3.7

6.6

1.8

Pine, Loblolly

4.8

7.4

1.5

Pine, Lodgepole

4.3

6.7

1.6

Pine, Longleaf

5.1

7.5

1.5

Pine, Pitch

4.0

7.1

1.8

Pine, Pond

5.1

7.1

1.4

Pine, Ponderosa

3.9

6.2

1.6

Pine, Red

3.8

7.2

1.9

Pine, Shortleaf

4.6

7.7

1.7

Pine, Slash

5.4

7.6

1.4

Pine, Sugar

2.9

5.6

1.9

Pine, Virginia

4.2

7.2

1.7

Pine, Western White

4.1

7.4

1.8

Redwood, Old-Growth

2.6

4.4

1.7

Redwood, Young-Growth

2.2

4.9

2.2

Spruce, Black

4.1

6.8

1.7

Spruce, Engelmann

3.8

7.1

1.9

Spruce, Red

3.8

7.8

2.1

Spruce, Sitka

4.3

7.5

1.7

Tamarack

3.7

7.4

2.0

 

 

 

 

Woods Imported into U. S.
Afrormosia

3.0

6.4

2.1

Albarco

2.8

5.4

1.9

Albizia

3.0

6.0

2.0

Almendrillo

5.5

8.2

1.5

Andiroba

3.1

7.6

2.5

Angelin

4.6

9.8

2.1

Angelique

5.2

8.8

1.7

Apitong

5.2

10.9

2.1

Ayan

3.0

5.0

1.7

Azobe

8.4

11.0

1.3

Balata

6.3

9.4

1.5

Balsa

3.0

7.6

2.5

Banak

4.6

8.8

1.9

Benge

5.2

8.6

1.7

Bubinga

5.8

8.4

1.4

Caribbean

6.3

7.8

1.2

Cativo

2.4

5.3

2.2

Cedar, South American

4.0

6.0

1.5

Ceylon Satinwood

6.0

7.0

1.2

Cocobolo

3.0

4.0

1.3

Courbaril

4.5

8.5

1.9

Cuangare

4.2

9.4

2.2

Degame

5.0

9.0

1.8

Determa

3.7

7.6

2.1

Ebony

5.5

6.5

1.2

Freijo

4.0

7.0

1.8

Gmelina

2.4

4.9

2.0

Greenheart

8.8

9.6

1.1

Hura

2.7

4.5

1.7

lpe

6.6

8.0

1.2

lroko

2.8

3.8

1.4

Jarrah

4.6

6.6

1.4

Jelutong

2.0

4.0

2.0

Kaneelhart

5.4

7.9

1.5

Kapur

4.6

10.2

2.2

Karri

7.2

10.7

1.5

Kempas

6.0

7.4

1.2

Keruing

5.2

10.9

2.1

Lauan

3.8

8.0

2.1

Limba

4.5

6.2

1.4

Macawood

2.7

3.5

1.3

Mahogany, African

2.5

4.5

1.8

Mahogany, True

3.0

4.1

1.4

Manbarklak

5.8

10.3

1.8

Manni

5.7

9.7

1.7

Marishballi

7.5

11.7

1.6

Merbau

2.7

4.6

1.7

Mersawa

4.0

9.0

2.3

Mora

6.9

9.8

1.4

Obeche

3.0

5.4

1.8

Ocota

4.6

7.5

1.6

Okoume

4.1

6.1

1.5

Opepe

4.5

8.4

1.9

Parana pine

4.0

7.9

2.0

Pau Marfim

4.6

8.8

1.9

Peroba Rosa

3.8

6.4

1.7

Piquia

5.0

8.0

1.6

Pilon

5.4

11.7

2.2

Primavera

3.1

5.1

1.6

Purpleheart

3.2

6.1

1.9

Queensland walnut

5.0

9.0

1.8

Ramin

4.3

8.7

2.0

Roble (Quercus spp)

6.4

11.7

1.8

Roble (Tabebuia spp)

3.6

6.1

1.7

Rosewood, Brazilian

2.9

4.6

1.6

Rosewood, Indian

2.7

5.8

2.1

Santa Maria

4.6

8.0

1.7

Sapele

4.6

7.4

1.6

Sepetir

3.7

7.0

1.9

Spanish-cedar

4.2

6.3

1.5

Teak

2.5

5.8

2.3

Wallaba

3.6

6.9

1.9

Pages

Leave a Reply

Scroll to Top