พาเลตสำหรับ Container


ตารางแสดงขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ชนิดต่างๆ

Table shown Containers Dimensions

EQUIPMENT INTERIOR DIMENSIONS DOOR OPENING TOP OPENING TARE WEIGHT CUBC CAPACITY PAYLOAD
40' High cube Container L:12.056m
39' 6"
W:2.347m
7' 8"
H:2.684m
8' 5"
W:2.340m
7'8"
H:2.585m
8' 5"
 2,900 kg 6,393 lbs 76.0 cbm. 2,684 cu. ft. 29,600 kg 62,256 lbs.
40' Dry Container L:12.051m
39' 6"
W:2.340m
7' 8"
H:2.380m
7' 9"
W:2.286m
7' 6"
H:2.278m
7' 5"
 3,084 kg 6,799 lbs. 67.3 cbm. 2,377 cu. ft. 27,397 kg 60,401 lbs.
20' Dry Container L:5.919m
19' 5"
W:2.340m
7' 8"
H:2.380m
7' 9"
W:2.286m
7' 6"
H:2.278m
7' 5"
 1,900 kg 4,189 lbs. 33.0 cbm
1,116 cu. ft.
22,100 kg 48,721 lbs
20' Open Top Container L:5.919m
19' 5"
W:2.340m
7' 8"
H:2.286m
7' 6"
W:2.286m
7' 6"
H:2.251m
7' 4"
L:5.425m
17' 9"
W:2.222m
7' 3"
2,174 kg 4,793 lbs 31.6 cbm. 1.116 cu. ft. 21,826 kg 48,117 lbs
40' Open Top Container L:12.403m
39' 6"
W:2.338m
7' 8"
H:2.272m
7' 5"
W:2.279m
7' 5"
H:2.272m
7' 5"
L:11.585m
38"
W:2.162m
7' 1"
4,300 kg 9,480 lbs. 64.0 cbm
2,260 cu. ft.
25,181 kg 57,720 lbs
20' Flat Rack Container L:5.702m
18' 8"
W:2.438m
8'
H:2.327m
7' 7"
  2,330 kg 5,137 lbs.  28,390 kg 47,773 lbs.
40' Flat Rack Container L:11.820m
38' 9"
W:2.184m
7"
H:2.095m
6' 10"
  5,260 kg 11,596 lbs.  25,220 kg 55,600 lbs

การนำพาเลตบรรจุสินค้าเพื่อบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ควรพิจารณาถึง

1. ขนาดของสินค้าหลังจากบรรจุแล้วต้องมีขนาดพอดีไม่ใหญ่เกินไปเพราะจะทำให้ บรรจุเข้าตู้ไม่ได้หรือบรรจุยาก และไม่เล็กเกินไปเพราะจะทำให้ค่าขนส่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว อีกทั้งขนาดที่หลวมเกินไปอาจทำให้สินค้ากระแทกกันเองจนเกิดความเสียหาย

2. พาเลตที่นิยมใช้กับคอนเทนเนอร์มากที่สุดคือขนาด 1100 x 1100 มม. มีทั้งชนิด 2 ทางและ 4 ทางเราสามารถผลิตพาเลตเพื่อให้สินค้าของท่านไปถึงยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

Pages

Leave a Reply

Scroll to Top