พาเลตกระดาษ (Papar Pallets)

พาเลตกระดาษ

พาเลตกระดาษ คิดเป็นจำนวนเพียง 1% ของจำนวนพาเลตใหม่ ในแต่ละปี ของทวีปอเมริกา กระดาษที่ใช้ทำพาเลตส่วน ใหญ่ จะเป็นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น เป็นแผ่นกระดาษลูกฟูก ซึ่งมีกระดาษเรียบ หรือกระดาษผิวกล่อง จำนวน 3 แผ่นคั่นด้วย กระดาษ ลอนลูกฟูก ซึ่งกระดาษประเภทนี้จะให้ความแข็งแรงกว่ากระดาษชนิดอื่นพาเลตกระดาษเหมาะสำหรับใช้รองรับสินค้า ที่ไม่มีน้ำหนักมากและปราศจากความชื้นโดยสิ้นเชิง ข้อเสีย ของพาเลตกระดาษ คือ เป็นพาเลต แบบใช้ครั้งเดียว หมายถึง ใช้ส่งสินค้าแค่ขาไปครั้งเดียวเท่านั้น แต่ด้วย ความที่มีน้ำหนัก เบากว่าพาเลตไม้ และ พาเลตพลาสติก ทำให้เหมาะต่อการขนส่งทางอากาศ

ข้อดีพาเลตกระดาษ

- น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน และลดน้ำหนักในการขนส่งสินค้า เหมาะต่อการขนส่งทางอากาศ
- สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก ไม่ต้องประทับตรา IPPC

ข้อเสียพาเลตกระดาษ

- หากถูกน้ำ จะทำให้เปื่อยยุ่ยได้ง่าย
- อาจขึ้นราได้ หากเก็บอยู่ในพื้นที่จัดเก็บที่มีความร้อนชื้
- ความแข็งแรง ทนทาน อาจน้อยกว่าพาเลตชนิดอื่นๆ

 

พาเลตกระดาษ พาเลตกระดาษ1 Paper-Pallet2

Pages

Leave a Reply

Scroll to Top